Сургалт

“MKL” сургалтын төв, “Цэц зам ” ХХК-ийн ажилтнууд, Нийслэлийн 93-р дунд сургуулийн сурагчид сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 12 дугаар сарын 6-ний өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд “MKL” сургалтын төвийн 22 ажилтан,  “Цэц зам ” ХХК-ийн 25 ажилтан,  Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Ерөнхий боловсролын  93-р дунд сургуулийн 80 сурагч ...

Read More »

СЗСҮТөвийн Протез, ортопедийн үйлдвэрийн ажилтнууд сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 12 дугаар сарын 5-ний өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд СЗСҮТөвийн Протез, ортопедийн үйлдвэрийн  ажилтнууд хамрагдлаа.

Read More »

СБД-ийн ЕБ-ын 4 дүгээр сургуулийн 260 сурагч сургалтанд хамрагдлаа

 2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн 4, 5, 8 дугаар ангийн 260 гаруй сурагч, 8 багш хамрагдлаа.

Read More »

СБД-ийн ЕБ-ын 4 дүгээр сургуулийн 280 сурагч сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ний өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн 4-6 дугаар ангийн 280 сурагч хамрагдлаа.

Read More »

Медимпекс Интернейшнл ХХК, Бласт ХХК-ийн зэрэг байгууллагын 70 гаруй ажилтан сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ний өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд Капитрон банк, “Медимпекс Интернейшнл” ХХК, “Бласт” ХХК-ийн зэрэг байгууллагын 70 гаруй ажилтан, “Алтан навч” Төрийн бус байгууллагын сайн дурын идэвхитэн 32 ...

Read More »

БЗД-ийн Ерөнхий боловсролын 111-р сургуулийн сурагчид сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд БЗД-ийн Ерөнхий боловсролын 111 дүгээр дунд сургуулийн 9-11 дүгээр ангийн 100 сурагч хамрагдлаа.

Read More »

Хан-Уул дүүргийн Нийгэм халамжийн газрын 60 ажилтан сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 11 дүгээр сарын 20-ний өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд Чингэлтэй дүүргийн 3 шатны шүүхийн шүүгч нар, Хан-Уул дүүргийн Нийгэм халамжийн газрын 60 ажилтан тус тус хамрагдлаа.

Read More »

Авто тээврийн үндэсний төв, Таван Богд ХХК-ийн ажилтнууд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд Авто тээврийн үндэсний төвийн 40 ажилтан, БГД-ийн 6 цэцэрлэгийн 100 багш, Таван Богд ХХК-ийн 70 ажилтан тус тус хамрагдлаа.

Read More »

Нийслэлийн ЕБ-ын 34 дүгээр дунд сургуулийн 5, 6 дугаар ангийн 162 сурагч сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ЕБ-ын 34 дүгээр сургуулийн 5 ,6 дугаар ангийн 162 сурагч, 6 багш хамрагддлаа.

Read More »

Нийслэлийн ЕБ-ын 34 дүгээр дунд сургуулийн 2-5 дугаар ангийн 250 сурагч сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ЕБ-ын 34 дүгээр сургуулийн 2-5 дугаар ангийн 250 сурагч, 8 багш хамрагддлаа.

Read More »