Өндрөөс аврах ажиллагааны танхим

Аврах ажиллагаа явуулах зориулалтын хана, аврах ажиллагааны шат, олсыг бэхэлж суурилуулсан . Уг дадлагыг хүүхэд, залуусын насны онцлогт тохируулан зохион байгуулна. Тухайлбал, 15-аас дээш насны хүүхдүүд энэ танхимд хадан хананд авирах, олсоор буух зэрэг дадлагыг хийж болох юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*