Утаат орчны дадлага хийх танхим

Гал гарсан үед утаат орчинд хэрхэн аюулгүй байдлаа хангах, утаат орчноос зайлах, хорт хий утаанаас хамгаалах баг өмсгөж сургах зэрэг дадлага сургуулийг явуулан, галын хор ашиглах, гал унтраах техник, хэрэгсэлтэй танилцах, гал унтраах зэрэг дадлага хийгдэнэ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*