Голомт банкны Харилцагчийн Үйлчилгээний Газрын мэргэжилтнүүд сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр Голомт банкны Харилцагчийн Үйлчилгээний Газрын 32 мэргэжилтэн НИГХСАЗТ-ийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт дадлагад хамрагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*