ЗХ-ний 150 дугаар ангийн алба хаагчид сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт, арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд ЗХ-ний 150 дугаар ангийн 95 алба хаагч, Голомт банкны 27 ажилчид хамрагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*