“Найрамдал” Олон улсын хүүхдийн төвтэй хамтран ажиллав

2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр НИГХСАЗТ-ийн 9 алба хаагч, ГУА-х 11 дүгээр ангийн 12 алба хаагчид “Найрамдал” зуслангийн 680 амрагч хүүхдүүд, 28 багшид сургалтын автомашинтай гамшгаас урьдчилан сэргийлэх анхан шатны сургалтыг зохион байгуулж явууллаа.  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*