Юни-Сервис ХХК-ийн 51 ажилтан сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд Юни-Сервис ХХК-ийн 51 ажилтан хамрагдлаа.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*