Улаанбаатар чуулга, “Номадс Хоспитали” ХХК-ийн ажилтанууд сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт, арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, дадлагад  Нийслэлийн “Улаанбаатар” чуулгын 39 ажилтан мөн “Номадс Хоспитали” ХХК-ийн 84  ажилтан хамрагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*