Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Snow fields ХХКомпанийн ажилтнууд сургалтанд хамрагдлаа

Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын 45 ажилтан, Snow fields ХХКомпанийн 56 ажилтан тус төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд хамрагдлаа.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*