НҮБ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын мэргэжилтнүүд сургалтанд хамрагдлаа

Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 18-ний өдрийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, дадлагад  НҮБ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын 68 ажилтан хамрагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*