Бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч нар сургалтын төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа

Онцгой байдлын ерөнхий газраас бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч нарын “БХ-18” нэгдсэн сургалтыг Давтан сургалт, сэргээн заслын төвд 2018 оны 10 дугаар сарын 03-05-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.  Тус сургалтанд хамрагдаж байгаа Улаанбаатар хот болон орон нутгийн 50 гаруй бичиг хэрэг, архивын эрхлэгч нар Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн үйл ажиллагаа болон сургалт, дадлагын танхимуудтай танилцлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*