ХСИС-ийн ШШГС-ийн сонсогчид сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд ХСИС-ийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн 20 сонсогч, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төвийн 52 мэргэжилтэн хамрагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*