“Орчлон” ОУ-ын сургуулийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа

2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн сургагч-багш дэслэгч Б.Ням-Осор  “Орчлон” ОУ-ын сургуулийн ахлах, дунд бүлгийн 600 гаруй сурагчдад болон цэцэрлэгийн бүлгийн хүүхдүүдэд Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх анхан шатны мэдлэг олгох сургалт зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*