ХУД-ийн 18 дугаар сургуулийн 260 сурагч сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Гадаад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай 18 дугаар сургуулийн 4, 5 дугаар бүлгийн 260 сурагч, 3 багш, Бласт ХХК-ий 70 ажилтан тус тус хамрагддлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*