ХСИС-ийн Ахлагчийн сургуулийн ОБТ-ийн сонсогчид сургалтанд хамрагдлаа

2019 оны 01 дүгээр сарын 2-ний өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд ХСИС-ийн Ахлагчийн сургуулийн ОБТ-ийн Аврагч-жолоочийн 603, 605-р дамжааны 56 сонсогч  хамрагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*