“Номин Холдинг” ХХК-нийн 120 ажилтан сургалтанд хамрагдлаа

2019 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд “Номин Холдинг” ХХК-ний 120 ажилтан хамрагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*