БЗД-ийн зорилтот хорооны өрхүүдийн 9-17 насны 240 сурагч сургалтанд хамрагддаа

Дэлхийн Зөн Олон Улсын Байгууллага нь Шинэ стратегийн түншлэлийн хүрээнд Төгсөлтийн Аргачилал-600 тусгай төслийг 2017-2020 оны хооронд Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргүүдийн зорилтот хороодод хэрэгжүүлж байна. Төслийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах зорилтын хүрээнд 2018 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдөр Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвтэй хамтран болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт дадлагад Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн зорилтот хорооны өрхүүдийн  9-17 насны 240 сурагчыг хамрууллаа.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*