Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх сургалтын танхим

Энд суурь тусламжийн сургалт явуулна. Хүүхэд, том хүнд тусламж үзүүлэх зориулалтын биет үзүүлэнгүүд байрлуулсан.  Энэ биет үзүүлэн дээр иргэд хиймэл амьсгал хийх, судас, булчин тариа хийх, ил, далд шархыг боох, цус алдалтыг тогтоох, хугарсан, мултарсан үе, мөчийг чиг тавьж боох зэрэг эмнэлгийн анхны суурь тусламжийн анхан шатны мэдлэгийг иргэдэд олгох юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*