ОСНААУГ-ын ХҮТ-9, ХҮТ-11 ажилчид сургалтанд хамрагдлаа.

2018 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдөр  НИГХСАЗТ-ийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт дадлагад  ОСНААУГ-ын ХҮТ-9, ХҮТ-11  87 ажилтан  хамрагдлаа.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*